Agenda 2022

Amsterdam, 18 augustus 2021

Geachte donateurs, sponsoren, leden en iedereen die Het Amsterdams Volkskoor steunen en een
warm hart toe draagt.

Na overleg met theater De Meervaart is besloten om onze geplande uitvoeringen van 13 en 20
november 2020 te verplaatsen naar 18 en 25 november 2022.

De reden hiervan is dat er, door het nog voortdurende Corona Virus, niet meer dan 200 tot 300 mensen
onze voorstelling kunnen bezoeken. Bovendien kan er geen afterparty worden gehouden.

Voor uw gereserveerde kaarten betekent dit dat wie op 13 november dit jaar heeft gepland, en al heeft
betaald, de oorspronkelijke uitvoering is verplaatst naar 18 november 2022.
Voor degenen die 20 november dit jaar hebben gepland, en ook al hebben betaald, de oorspronkelijke
uitvoering is verplaatst naar 25 november 2022.

Voor de bestelde kaarten bij De Meervaart wordt dezelfde procedure aangehouden.

Voor diegenen die dit willen kunnen de gereserveerde kaarten eventueel afgezegd worden en betaalde
kaarten kunnen eventueel worden terug betaald. Terug betalen doen wij liever niet omdat wij dit jaar
door de coronacrisis zonder inkomsten zijn komen te zitten en u zonder terug betaling ons koor blijft
steunen.

Tot slot nog een opmerking:
Er zijn enige donateurs die hebben gevraagd of de jaarlijks donatie door ons automatisch wordt geïnd.
Dat was in het verleden zo, maar al geruime tijd niet meer.
Daarom vragen wij u om het betreffende bedrag van uw donatie naar ons rekeningnummer over te
maken. Ons rekeningnummer is

NL02 INGB_0005_762_851 ten name van Het Amsterdams Volkskoor

Het minimum bedrag is € 10,- per jaar (wij hopen op meer).

Ik word donateur en doneer jaarlijks
€50 ☐ €40 ☐ €30 ☐ €20 ☐ €10 ☐
of vul het donatieformulier in

Hopende dat u begrip heeft voor deze niet geplande situatie. Wanneer u gebruik wilt maken van een
verandering verzoek ik u dit te willen aangeven bij ons secretariaat via een mail, brief of telefonisch.
Onderstaand de gegevens van ons secretariaat:

J. Wijnschenk
Krijn Breurstraat 54 A
1064 SX Amsterdam
 06_50121242 
j.wijnschenk@upcmail.nl

Graag zien wij elkaar in 2022 in goede gezondheid weer terug.
Namens het gehele koor bij voorbaat onze dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet, Jaap Wijnschenk

agenda 2022

DatumLocatie
TijdenBijzonderheden
30-1-2022Zonnehuis
Zonneplein 30
1033 EK Amsterdam
18-11-2022
Vrijdag
Meervaart
Meer en vaart 300
1068 LE Amsterdam
Aanvang 20:00 uur
van 23:00 tot 01:00 uur Afterparty
25-11-2022
Vrijdag
Meervaart
Meer en vaart 300
1068 LE Amsterdam
Aanvang 20:00 uur
van 23:00 tot 01:00 uur Afterparty

Historie optredens 2020

 

DatumLocatieTijdenBijzonderheden
19-02-2020
Woensdag
Eigen Haard
Sparrenlaan 1
Zwanenburg
Aanwezig: 13:45
Optreden: 14:30 tot 16:30 uur
24-01-2020
Vrijdag
Het Leo Polakhuis
Saaftingestraat 8
1069 BW Amsterdam
aanwezig:13:15
optreden: 14:00 tot 16:00 uur